Sanitace pivní cesty

Sanitace pivní cesty Stálé zdraví dlouhý život Sanitace pivního vedení a výčepního zařízení je jedním z nejdůležitějších předpokladů kvalitního čepovaného piva. A vůbec to není žádný zbytečný vynález moderní doby. Stačí si připomenout idylickou dobu Hrabalových Postřižin, kdy chodili po hospodách takzvaní hubkaři. Říkalo se jim podle "duše" z černého bezu, kterou pouštěli do mechanismu pivních trubek, aby vydrhla zašlé stěny. A na ničem jiném není založena ani moderní sanitace. Technik připojí systém pivních trubek a hlavy pípy na okruh se sanitačním roztokem, vloží houbičky, které se pak tlakem vody prohání z jedné strany systému na druhou. Sanitce pivních cest je proces, kterým se za působení chemických a mechanických vlivů likvidují nežádoucí mikroorganismy a nánosy pivního kamene v pivním vedení. Velice důležitý pro čistotu pivního vedení je cyklus provádění sanitace: Sanitace 1x týdně musí být prováděna v případě, kdy není na provozovně prováděn každodenní proplach pivního vedení vodou a je nutný zejména u napasterovaných piv (tanková piva). Sanitace 1x za 2 týdny může být prováděna pod podmínkou každodenního proplachu vodou vždy po ukončení čepování. Při provádění sanitací v delších časových intervalech (1x 3 týdne a déle), může docházet k nebezpečnému ohrožení kvality piva a především ke změně charakteru chuti piva. Autorizovaná sanitační firma je ta sanitační firma, která je držitelem autorizace Plzeňského Prazdroje a.s. pro provádění sanitací na výčepním zařízení Plzeňského Prazdroje. Tato autorizace opravňuje držitele k provádění sanitací výčepního zařízení,a k provádění preventivní údržby výčepního zařízení, které je v majetku Plzeňského Prazdroje. Autorizovaná sanitační firma to je záruka kvality provedené sanitace pivních cest a dalších doplňkových služeb jako je rozvoz technických plynů, preventivní údržba výčepního zařízení, atd.