specifikace a ceník

Sanitace pivní cesty - specifikace Naše služby jsou prováděny na profesionální úrovni, nejedná se tedy o žádné rychlo sanitační akce. Můžete se spolehnout na kvalitu odvedené práce, čemuž svědčí získaný certifikát. Odražení KEG sudu.Zapojení sanitačního přístroje.Sanitovaný okruh je propláchnut pitnou vodou (vytlačí zbytky piva) a naplněn sanitačním prostředkemMusí být dodržena doba sanitace předepsanou výrobcem sanitačního prostředku. Obvykle se pohybuje okolo 20 min.Demontované kohouty musí být rozebrány, ponořeny do sanitačního prostředku, poté mechanicky vyčištěny.Stejný postup jako s kohouty musí být proveden s narážeči.Vysanitované pivní vedení je pročištěno houbičkami a řádně propláchnuto pitnou vodou.Výčepní zařízení je zpětně zkompletováno.Napuštěníí vedení pivem a zkontrolování těsnoti všech spojů.Součástí sanitace je také kontrola množství vody v dochlazovači piva.Zapsání provedení sanitace do sanitačního deníku.Provedení sanitace dvou vedení by mělo trvat cca 45 minut.Je provedeno vyčistění kondenzátoru chladiče piva doporučeným technologickým postupem a o provedení čištění kondenzátoru chladiče provede zápis do sanitační knihy (autorizovaná sanitační firma v rámci sanitace pivních cest). Ceník prováděné sanitace Cena obvyklá za provedení sanitace dvou vedení je cca 300 Kč.